Podstawowym celem działalności Krajowego Centrum Akredytacji jest realizowanie procesów WALIDACJI mających na celu obiektywne sprawdzenie czy osoby ubiegające się o nadanie (potwierdzenie) określonych kwalifikacji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych niezależnie od sposobu uczenia się) osiągnęły wyodrębnioną część lub całość wymaganych efektów uczenia się – zakończonych CERTYFIKACJĄ, czyli wystawieniem dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji.

Walidacja i Certyfikacja kwalifikacji rynkowych

Podstawowy cel działalności KCA