Certyfikujemy w branżach:

Logistycznej i transportowej

Spedycyjno-logistycznej

Inżynieryjno-instalatorskiej

Sprzedażowej

Budowlanej

Administracyjno-biurowej

Gastronomicznej

Hotelarskiej

Finansowo-księgowej

Handlowo-usługowej

Fryzjersko-kosmetycznej

Artystyczno-medialnej

Skórzano-obuwniczej

Poligraficzno-fotograficznej

Leśno-ogrodnicznej

Rolno-hodowlanej

Drzewno-meblarskiej

Chemiczno-ceramicznej

Pomocy społecznej

Ochrony i bezpieczeństwa

Turystycznej

Spożywczej

Teleinformacyjnej

Ubezpieczeniowej

Mechanicznej

Motoryzacyjnej

Drogowej

Obsłudze klientów w punktach handlowych

Elektryczno-elektronicznej i Energetycznej

Opieki zdrowotnej i pomocy społecznej