Jako jedyni na rynku legitymujemy się rekomendacjami największych w Polsce organizacji zrzeszających i reprezentujących pracodawców wszystkich branż i sektorów!

System Certyfikacji Kwalifikacji prowadzony przez Krajowe Centrum Akredytacji otrzymał pozytywne rekomendacje od największych w Polsce organizacji zrzeszających pracodawców różnych branż i sektorów w Polsce:

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)

KIG to największa, niezależna, samorządowa organizacja biznesu w Polsce. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc blisko 160 organizacji biznesowych (67 Izb branżowych, 63 Izby regionalne, 21 Izb bilateralnych, 7 pozostałych organizacji).

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy RP to najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce – reprezentuje 19 000 firm, które łącznie zatrudniają przeszło 5 mln osób. W większości są to firmy prywatne – 85%.

Konfederacja LEWIATAN

Najbardziej wpływowa polska organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Skupia ponad 4100 firm, w tym pracodawców bezpośrednich oraz związki branżowe i regionalne.