15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Na wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) czekało wiele osób: uczniowie, pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdżający do pracy w krajach Unii Europejskiej.

Częścią Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji są KWALIFIAKCJE RYNKOWE, które możesz zdobyć właśnie u nas!!!

Co to są Kwalifikacje rynkowe

Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje, które można zdobyć bez konieczności nauki w szkole lub na uczelni. Często posiadamy umiejętności poszukiwane na rynku pracy, ale nie możemy potwierdzić tego żadnym dokumentem przed obecnym lub potencjalnym pracodawcą.

Dzięki nam możesz w prosty sposób uzyskać certyfikat potwierdzający posiadanie takiej wiedzy, umiejętności czy kompetencji społecznych.

Konkretny przykład

Jesteś fachowcem w zakresie prac budowlanych a nie posiadasz żadnego dokumentu potwierdzającego twoje umiejętności to w kilku prostych krokach zdobywasz u nas CERTYFIKAT. Możesz się nim legitymować u przyszłych pracodawców w Urzędach Pracy w celu pozyskania środków finansowych np. na rozpoczęcie działalności i wielu innych przypadkach.

Proste 4 kroki
do uzyskania CERTYFIKATU

Zgłoszenie

Organizacja Certyfikacji

Sprawdzenie umiejętności

Certyfikat

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA zapewnia wysoką jakość, trafność i rzetelność realizowanych procesów walidacji i certyfikacji, prowadzących do formalnego potwierdzenia kompetencji i nadawania kwalifikacji w obszarze określonych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) niezależnie od metody jaką zostały one nabyte przez kandydata.

POTWIERDZENIE UMIEJĘTNOŚCI

 

NABYTYCH W SPOSÓB FORMALNY
W SZKOLE, NA KURSACH i SZKOLENIACH ZAWODOWYCH

 

ORAZ

  

NABYTYCH W SPOSÓB NIEFORMALNY
POPRZEZ WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W PRACY

Oferta KCA skierowana jest zarówno obywateli Polski, jak również obcokrajowców, pragnących formalnie potwierdzić swoje kwalifikacje i uzyskać rozpoznawalny certyfikat. Certyfikaty są wydawane w języku polskim lub innym (na życzenie zlecającego).

Więcej informacji o Systemie Certyfikacji Kwalifikacji KCA można uzyskać na stronie www.kca.edu.pl