Etapy Procesu Nadawania Kwalifikacji w Systemie KCA

przez Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji

ETAP 1

Zgłoszenie

ETAP 2

Organizacja procesu Certyfikacji
Ustalenie harmonogramu Certyfikacji

ETAP 3

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej (KE) na potrzeby procesu walidacji w systemie KCA

ETAP 4

Czynności przygotowawcze przed procesem walidacji kwalifikacji w systemie KCA

ETAP 5

Egzamin teoretyczny i praktyczny

ETAP 6

Ocena walidacji

ETAP 7

Przekazanie Certyfikatów KCA uczestnikom walidacji oraz zakończenie procesu nadawania kwalifikacji w systemie KCA