Biuro Centralne

Regionalnego Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji w Bydgoszczy

Alicja Betlejewska-Boruta
Menager Generalny

ul. Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz

604 185 763

biuro@kca.edu.pl

FaceBook

 Regionalne Biuro w Chojnicach

Michał Wlaźliński
Menager ds rozwoju RCWEiC

606 644 209

michal.wlazlinski@certyfikaty.edu.pl